فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
مقالات برگزیده
دسترسی سریع به مقاله
پاسخ جوان شیعی به پرسشهای وهابیان
شیعیان ادعا می‌کنند که اهل‌بیت پیامبر را دوست دارند. امّا نسب برخی از خاندان اهل بیت را انکار کرده‌اند؛ مانند دختران پیامبر؛ رقیه و امّ کلثوم، عباس عموی پیامبر و فرزندانش را از اهل بیت بیرون کرده‌اند و همچنین زبیر را از خاندان پیامبر نمی‌دانند و بسیاری از
شیعیان ادعا می‌کنند که اهل‌بیت پیامبر را دوست دارند. امّا نسب برخی از خاندان اهل بیت را انکار کرده‌اند؛ مانند دختران پیامبر؛ رقیه و امّ کلثوم، عباس عموی پیامبر و فرزندانش را از اهل بیت بیرون کرده‌اند و همچنین زبیر را از خاندان پیامبر نمی‌دانند و بسیاری از فرزندان فاطمه؛ مانند زیدبن علی و فرزندش یحیی و ابراهیم و جعفر فرزندان موسی کاظم را دوست نمی‌دارند، چرا؟

پاسخ
طرح کنندگان پرسش میان «اهل بیت» وارد در قرآن و «بنی هاشم» خلط کرده‌اند. اهل بیت پیامبر، که قرآن از طهارت آن‌ها از گناه و نافرمانی خبر داده، طبق نقل مسلم درصحیح خود منحصر به چهار نفر است و خود گرد آورنده پرسش‌ها در پرسش شماره 32 نیز به این حقیقت اعتراف کرده است.
بنابراین، تقصیر از شیعه نیست، بلکه نتیجه گفتار پیامبر است.
و در مورد بنی هاشم باید گفت: همه کسانی که در آنجا نامشان آمده، از بنی‌هاشم هستند و همه آن‌ها حقوقی خاص دارند که یکی از آن‌ها تحریمصدقه بر آن‌ها است.
امّا اینکه می‌گوید: شیعه برخی از فرزندان فاطمه را دوست نمی‌دارد! گفتاری نسنجیده است. تمام فرزندان فاطمه؛ چه آنان که اسم
برده و چه آنان‌که اسم نبرده، همگی ذرّیه فاطمه به شمار می‌آیند ولی ذریه بودن برای نجات یافتن کفیات نمی‌کند. هرگاه یکی از فرزندان فاطمه علیها السلام ازصراط مستقیم جدا شود، انتساب آنان به فاطمه علیها السلام سودی نخواهد داشت. خداوند در پاسخ درخواست حضرت نوح که برای نجات فرزندش از غرق شدن گفت: رَبِّ إِنَّ ابْنِی مِنْ أَهْلِی ... می‌فرماید: یا نُوحُ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِکَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَیْرُصالِحٍ .... «1» و امّا آیا رقیه و زینب، دختران پیامبر بودند یا ربیبه آن حضرت؟ این یک مسأله تاریخی است و ارتباطی به عقاید ندارد و در این مورد محققان بررسی‌هایی انجام داده‌اند. «2»

1- . هود: 46
2- پاسخ جوان شیعی به پرسشهای وهابیان، محمد طبری، ص 300