فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
مقالات برگزیده
دسترسی سریع به مقاله
پاسخ جوان شیعی به پرسشهای وهابیان
طبق نقل ابوالفرج اصفهانی و اربلی در کشف الغمّه، علی علیه السلام یکی از فرزندان خود را ابوبکر کنیه داد و او همراه برادرش در کربلا کشته شدند. چرا شیعه این قضیه را پنهان نموده و تنها بر کشته شدن حسین علیه السلام تکیه می‌کند؟
طبق نقل ابوالفرج اصفهانی و اربلی در کشف الغمّه، علی علیه السلام یکی از فرزندان خود را ابوبکر کنیه داد و او همراه برادرش در کربلا کشته شدند. چرا شیعه این قضیه را پنهان نموده و تنها بر کشته شدن حسین علیه السلام تکیه می‌کند؟

پاسخ
در شگفتم که چگونه می‌گوید شیعه این قضیه را پنهان می‌کند! در حالی که این مطلب را از کتاب‌های شیعه آورده و از اربلی شیعی و او از شیخ مفید نقل کرده است!
مسأله نامگذاری فرزندان، به نام‌های خلفا در پرسش سوم آمد و پاسخش همانجا گفته شد و ثابت گردید که این اسامی اختصاصی به خلفا نداشته، بلکه از نام‌های بسیار رایج میان اعراب قبل و بعد از اسلام است.
گذشته از این، این اعمال نوعی سپر بلا بود که در سؤال سوم بیان گردید.«2»

1- کشف الغمه، ج 2، ص 67. نویسنده به جای صفحه واقعی ص 360 را آدرس داده و این حاکی از آن است که خود به کتاب مراجعه نکرده است. ما گرفتار چنین محقق‌های بی‌مایه‌ای هستیم که با دستپاچگی خود را به آب و آتش می‌زنند.
2. پاسخ جوان شیعی به پرسشهای وهابیان، محمد طبری، ص 46