فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
مقالات برگزیده
دسترسی سریع به مقاله
پاسخ جوان شیعی به پرسشهای وهابیان
شیعه معتقد است که بیشترصحابه، به جز تعداد بسیار اندک، منافق و کافر بوده‌اند؟!
شیعه معتقد است که بیشترصحابه، به جز تعداد بسیار اندک، منافق و کافر بوده‌اند؟!

پاسخ
این پرسش نیز تکراری است و پاسخ آن را در پرسش 22 آوردیم.
در آنجا یادآور شدیم که «صحیح بخاری» و دیگر نویسندگانصحاح، به ویژه «جامع الأصول» ابن اثیر، که همهصحاح و سنن را یک‌جا گرد آورده، در ضمن 10 حدیث، یادآور ارتداد بسیاری ازصحابه هستند و نجات یافتگان را بسیار اندک می‌دانند و به تعبیر آنان «هَمَلِ النَّعَم».
پاسخ شما درباره این احادیث چیست؟ پاسخ ما هم درباره احادیث شیعه همان است.«1»

1. پاسخ جوان شیعی به پرسشهای وهابیان، محمد طبری، ص 143