فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب

مقالات برگزیده

دلائل وجود امام مهدی عجل الله تعالی فرجه
شبهه 48 ...

از احمد بن عبید الله بن خاقان[158] نقل شده که برخی از اشعریانی که در مجلس او بودند به او گفتند: ای ابوبکر! چه خبر از برادرش جعفر؟ (در مورد...

دلائل وجود امام مهدی عجل الله تعالی فرجه
شبهه 47 ...

در حدیث آمده است: قیامت بر پا نمی‏شود تا وقتی که مردی از اهل بیت من که اسمش اسم من و اسم پدرش، اسم پدر من است، خروج نکند (فرق الشيعة،...

دلائل وجود امام مهدی عجل الله تعالی فرجه
شبهه 46 ...

از هادی - جد مهدی منتظر- روایت شده که گفت: ابو محمد - حسن عسکری- پسر من است. ناصح‎ترین آل محمد و مطمئن‎ترین آنها و بزرگ‌ترین پسرم است که امامت...

دلائل وجود امام مهدی عجل الله تعالی فرجه
شبهه 45 ...

روایت می‏کنند که امام قبلی تا زمانی که خداوند اسم جانشینش را در آخرین دقیقه عمرش به او نگفته و امام بعدی امامت خود را نداند، نمی‏میرد (کلینی، الکافی، 1/275؛...

دلائل وجود امام مهدی عجل الله تعالی فرجه
شبهه 44 ...

زید بن علی بن حسین - عموی جعفر صادق و برادر محمد باقر- دنبال احول که مخفی بود، فرستاد تا او را یاری کند، ولی احول نپذیرفت و گفت: اگر...

دلائل وجود امام مهدی عجل الله تعالی فرجه
شبهه 43 ...

شیعیان تقریباً بعد از وفات هر امامی اختلاف داشته‏اند که امام بعد از او کیست. [ر.ک: همان، ص 64] پاسخ: اختلاف شیعه درباره امام بعدی اختلاف شیعیان درباره امام بعدی دلیل بر...

دلائل وجود امام مهدی عجل الله تعالی فرجه
شبهه 42 ...

می‏گویند: حدیث مهدی از رسول الله مشهور است و نزد شیعیان در تمام سرزمین‌های دور از هم بر متواتر بودن آن نص وجود دارد. جواب این دلیل: این حدیث تنها...

دلائل وجود امام مهدی عجل الله تعالی فرجه
شبهه 41 ...

از رسول الله روایت شده که به حسین گفت: این امام و پسر امام و برادر امام است و پدر نه امام دیگر است که امام نهم آنها مهدی قائم...

دلائل وجود امام مهدی عجل الله تعالی فرجه
شبهه 40 ...

از ابوعبدالله جعفر صادق روایت شده که گفت: اگر زمین بدون امام باشد، فرو می‏افتد (بحار الانوار، 23/28؛ بصائر الدرجات، ص 508؛ علل الشرائع، 1/196). اشکال: واقعیت گواه بطلان آن است...

دلائل وجود امام مهدی عجل الله تعالی فرجه
شبهه 39...

همچنین از این دلیل (لطف) لازم می‎آید که امامت باید تا قیامت ادامه داشته باشد؛ ولی شما آن را قطع کردید و در عدد دوازده متوقف کردید و سایر نسل‌ها...

دلائل وجود امام مهدی عجل الله تعالی فرجه
شبهه 38 ...

پس گفته می‎شود که: وقتی که شما بیشتر از هزار سال جایز می‎دانید که امت بدون معصوم باشد، دلیل خود را (لطف) نقض می‎کنید. [ر.ک: همان، ص 61] پاسخ: ما به هیچ...

دلائل وجود امام مهدی عجل الله تعالی فرجه
شبهه 37 ...

اینکه می‎گویند: وراثت عمومی است، این نیاز به دلیل دارد و دلیلی بر آن وجود ندارد و ادعای اینکه عسکری معصوم است، قابل قبول نیست. [ر.ک: همان، ص 60] پاسخ: معصوم بودن...

دلائل وجود امام مهدی عجل الله تعالی فرجه
شبهه 36 ...

اینکه می‎گویند: بایستی امام معصوم از فرزندان حسن عسکری باشد، قابل قبول نیست. [ر.ک: همان، ص 60] پاسخ: وقتی پیامبر (ص) فرمود: پس از من دوازده امام می‌آید و فرمود که اهلبیت...

دلائل وجود امام مهدی عجل الله تعالی فرجه
شبهه 35 ...

و اگر نیاز به کسی بود که دین را ابلاغ کند و تمام این مدت زنده باشد، قطعاً خداوند متعال عمر محمد (ص) را طولانی می‎کرد. [ر.ک: همان، ص 60] پاسخ: خداوند...

دلائل وجود امام مهدی عجل الله تعالی فرجه
شبهه 34 ...

ما یقیناً می‎دانیم که دین با آمدن محمد (ص) کامل شد و دین نیازی ندارد که کس دیگری آن را کامل کند؛ بلکه نیاز به مبلّغ دارد و این امر...

دلائل وجود امام مهدی عجل الله تعالی فرجه
شبهه 33...

اینکه می‎گویند: لطف بر خدا واجب است، این بی‎ادبي با خداوند متعال است؛ چون هیچ کس حق ندارد که چیزی را بر خداوند واجب کند، چون خداوند هر آنچه را...

دلائل وجود امام مهدی عجل الله تعالی فرجه
شبهه 32 ...

مجلسی می‏گوید: عقل حکم می‏کند که لطف بر خداوند واجب است و وجود امام لطف است و باید او معصوم باشد و اجماع وجود دارد که غیر از صاحب زمان...

1