فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب

مقالات برگزیده

ارتداد و آزادی
ارتداد و آزادى بيان...

ارتداد و آزادى بيانطرح اشكال : حكم ارتداد منافى با آزادى بيانپس از  بحث پيرامون ماهيت ارتداد و شرايط مرتد و رابطه ى ارتداد با مسأله ى آزادى انديشه، اينك...

ارتداد و آزادی
ارتداد و آزادی اندیشه...

ارتداد و آزادى انديشهطرح  اشكال: 1. حكم ارتداد و نحوه ى برخورد عمل دستگاه ادراكى انسانيكى از  اشكالاتى كه در مسأله ى  ارتداد مطرح شده است، تنافى حكم مرتد با...

ارتداد و آزادی
ماهیت ارتداد...

ارتداد چيست؟ مرتد كيست؟تاكنون  معناى لغوى و اصطلاحى ارتداد، اقسام مرتد و حكم هر كدام و  آياتى چند از قرآن كريم  در اين مورد بيان  شد. امّا آيا مى توان...

ارتداد و آزادی
کلیات درباره ارتداد...

معناى  لغوى ارتداددر «لسان العرب» آمده است:«ارتداد، به معناى رجوع و بازگشت است و «مرتد» از همين ريشه است،استردادِ چيزى، به معناى درخواستِ بازگرداندن  آن چيز است».([1])شبيه همين تعريف در...

1