فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب

مقالات برگزیده

پلورالیزم دینی (کثرت گرایی)
قرائتهاى مختلف از پلوراليزم...

1پلوراليزم رفتارىدر گذشته يادآور شديم كه نظريه «پلوراليزم دينى» تفسير و قرائت هاى گوناگون دارد و بدون بررسى يكايك اين قرائت ها نمى توان درباره آن داورى كرد، چه بسا...

پلورالیزم دینی (کثرت گرایی)
كثرت گرايى یا پلوراليزم دينى...

كثرت گرايى دينى  Religious Pluralismاز مسائل كلامى نوظهورى است كه اخيراً بر سر زبانها افتاده، و كتاب و مقالات متنوعى  در تبيين وتحكيم، و يا رد و نقد آن نوشته...

1