فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب

مقالات برگزیده

هرمونوتیک
هرمنوتيك فلسفى...

تفسير متون دينى  بلكه تفسير مطلق متن از نظر روش شناختى بيان گرديد، ويادآور شديم كه در طول 14 قرن مفسران اسلامى (بلكه نويسندگان تعليقه ها وتحشيه ها)  بر هر...

هرمونوتیک
تأويل در قرآن...

تأويل دو نوع كاربرد دارد:الف) تأويل در مقابل تنزيل.ب)  تأويل در مورد متشابه.تأويل در لغت عرب به معنى مآل شىء و سرانجام آن است، گاهى تأويل  در مقابل تنزيل به...

هرمونوتیک
هرمنوتيك روش شناسى...

هرمنوتيك([1])«هرمنوتيك»  واژه اى  يونانى است و به معنى«هنر تفسير» يا «تفسير متن» مى باشد. گاهى گفته مى شود اين واژه  از نظر ريشه ى لغوى با «هرمس» پيامبرِ خدايان، بى...

هرمونوتیک
هرمنوتيك...

«هرمنوتيك»  واژه اى  يونانى است و به معنى«هنر تفسير» يا «تفسير متن» مى باشد. گاهى گفته مى شود اين واژه  از نظر ريشه ى لغوى با «هرمس» پيامبرِ خدايان، بى...

1