فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب

مقالات برگزیده

منشور عقائد امامیه
برخى از احكام فقهى مورد اختلاف...

آيين اسلام تركيبى از «عقيده» و «شريعت» (يا «هستى شناسى»، و«بايدها و نبايدها)» است كه از آن با تعبير اصول و فروع دين نيز ياد مى شود. در مباحث گذشته، طى يك...

منشور عقائد امامیه
حديث ، اجتهاد و فقه...

اصل يكصد و سى و ششمشيعه اماميه، در عقايد و احكام، به احاديثى كه به وسيله افراد ثقه و مورد اعتماد از رسول گرامى نقل شود عمل مى كند، خواه اين...

منشور عقائد امامیه
ايمان وكفر و بدعت وتقيه وتوسل وبدا و ......

اصل يكصد وبيستمحدّ ايمان  و كفر از بحثهاى  مهم كلامى است. «ايمان»، در لغت، به معناى تصديق و «كفر» به معناى پوشاندن است،لذا  به زارع نيز ـ كه گندم را...

منشور عقائد امامیه
جهان پس از مرگ...

اصل يكصد و سوم شرايع آسمانى،همگى در لزوم ايمان به جهان آخرت اتفاق نظر دارند. عموم پيامبران، همراه دعوت به توحيد، از معاد و حيات پس از مرگ نيز سخن...

منشور عقائد امامیه
امام دوازدهم غيبت و ظهور...

سخن گفتن درباره هر يك از امامان دوازده گانه  از گنجايش اين رساله بيرون است، تنها چيزى كه لازم است در اينجا به آن اشاره شود، مسئله اعتقاد به وجود امام...

منشور عقائد امامیه
امامت و خلافت...

پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) پس از 23 سال سعى و كوشش بسيار در تبليغ شريعت اسلام و تأسيس مدينه فاضله، در اوايل سال يازدهم هجرى ديده از...

منشور عقائد امامیه
ويژگيهاى نبوت پيامبر اسلام (صلى الله عليه وآله وسلم)...

دعوت پيامبر گرامى اسلام (صلى الله عليه وآله وسلم) ويژگيهايى دارد، كه مهمترين آنها چهار چيز است و ما در طى سه اصل به بيان آنها مى پردازيم.اصل هفتاد و هفتمدعوت...

منشور عقائد امامیه
نبوّت خاصه...

جموع آنها از تواتر اجمالى اصل هفتادمدر فصل گذشته درباره نبوت به صورت كلى سخن گفتيم، در اين فصل درباره خصوص نبوت پيامبر اسلام يعنى حضرت محمد بن عبد اللّه(صلى...

منشور عقائد امامیه
عصمت پیامبران...

اصل شصت و دومعصمت به معنى مصونيت بوده و در باب نبوت داراى مراتب زير است:الف ـ عصمت در مقام دريافت، حفظ و ابلاغ وحى;ب ـ عصمت از معصيت و...

منشور عقائد امامیه
دلايل لزوم نبوّت...

اصل پنجاه و چهارمخداوندحكيم انسانهاى والايى را براى هدايت و راهنمايى بشر برانگيخته و آنان را حامل پيام خويش براى افراد بشر قرار داده است. اينان، همان پيامبران و رسولانند...

منشور عقائد امامیه
انسان و اختيار...

اصل پنجاه ويكماختيار و آزادى انسان، واقعيّتى مسلّم و آشكار است، و انسان از راههاى گوناگون مى تواند آن را درك كند، كه ذيلاً بدانها اشاره مى كنيم.الف ـ وجدان هر انسانى...

منشور عقائد امامیه
قضا و قدر...

اصل چهل و هشتمقضا و قدر از عقايد قطعى اسلامى است كه در كتاب و سنت وارد شده و دلايلعقلى نيز آن را تأييد مى كند.آيات در باره قضا و قدر...

منشور عقائد امامیه
عدل الهى...

اصل چهل و چهارمهمه مسلمانان خدا را عادل مى دانند، و عدل يكى از صفات جمال الهى است.و پايه اين اعتقاد آن است كه در قرآن، هرگونه ظلم از خدا نفى...

منشور عقائد امامیه
صفات فعل خداوند...

اكنون كه با رؤوس مطالب مربوط به صفات ذات آشنا شديم، شايسته است با برخى از صفات فعل نيز آشنا گرديم. در اينجا سه صفت را بررسى مى كنيم:1. تكلم;2. صدق;3....

منشور عقائد امامیه
صفات خداوند...

اصل سى وچهارماز آنجا كه ذات خداوند حقيقتى غير متناهى است و مثل و نظيرى ندارد، انسان راهى به درك كنه ذات خداوند نخواهد داشت، در عين حال مى توان او...

منشور عقائد امامیه
توحيد و مراتب آن...

توحيد و مراتب آناصل بيست و هفتماعتقاد به وجود خدا، اصل مشترك ميان همه شرايع آسمانى مى باشد، و اصولاً فصلِ مميّزِ انسان الهى (پيرو هر شريعتى كه مى خواهد باشد)از فرد...

منشور عقائد امامیه
انسان از ديدگاه اسلام...

انسان از ديدگاه اسلاماصل سيزدهمانسان موجودى است مركب از جسم و روح، كه پس از مرگ، جسم او متلاشى مى شود ولى روح او به حيات خود ادامه مى دهد، و مرگ...

منشور عقائد امامیه
هستى از ديدگاه اسلام...

هستى از ديدگاه اسلاماصل ششمجهان ـ به معناى ما سوى اللّه ـ مخلوق خداوند بوده و كائنات لحظه اى از خداوند بى نياز نبوده و نخواهند بود.اينكه مى گوييم جهان مخلوق خدا است...

منشور عقائد امامیه
راههاى شناخت در اسلام...

راههاى شناخت در اسلاماصل نخست:اسلام براى شناخت جهان و حقايق دينى از سه نوع ابزار بهره مى گيرد و هر يك را در قلمرو خاص خود معتبر مى داند. اين ابزار سه گانه...

1